Home

Welkom op de website van de familie Dokter

 

 

Familie Dokter

 

Hotel Oostergoo in Grou(w) heeft een belangrijke rol gespeeld voor de Familie Dokter

Onze voorvaderen hebben gedurende enige generaties de scepter gezwaaid in Hotel Ooostergoo.