Home

Familie Dokter

 

Hotel Oostergoo in Grou(w) heeft een belangrijke rol gespeeld voor de Familie Dokter

Onze voorvaderen hebben gedurende enige generaties de scepter gezwaaid in Hotel Ooostergoo.

Welkom op de website van de familie Dokter

 

Deze site is in ontwikkeling en zal de komende tijd worden gecompleteerd